TILBAKE TIL PROGRAM

TILBAKE TIL PROGRAM

Akershus slottskirke

Akershus slottskirke er formelt kongelig gravkirke og fungerer som Forsvarets hovedkirke. Et besøk i slottskirken er en spesiell opplevelse og det vakre kirkerommet innbyr til ro, refleksjon og høytid. Under kirken befinner det kongelige mausoleum seg og kirken har ca. 150 sitteplasser.

slottskirken-julpafestningen-2.jpg

Søndag 2. desember kl. 11.00

Vi feirer første søndag i advent med lystenning, dåp og de fineste adventssalmene i Akershus slottskirke.

Det er fri adgang til slottskirken.