TILBAKE TIL PROGRAM

TILBAKE TIL PROGRAM

Akershus slottskirke

Akershus slottskirke er formelt kongelig gravkirke og fungerer som Forsvarets hovedkirke. Et besøk i slottskirken er en spesiell opplevelse og det vakre kirkerommet innbyr til ro, refleksjon og høytid. Under kirken befinner det kongelige mausoleum seg og kirken har ca. 150 sitteplasser.

Søndag 1. desember kl. 11.00
Adventsgudstjeneste

Vi markerer første søndag i advent med lystenning, de fineste adventssalmene og barnedåp. Dørene åpnes kl. 10.30. Velkommen til Akershus slottskirke – Forsvarets hovedkirke.

Det er fri adgang til slottskirken.